Ton Coops

‘Het voltooien van het begrip schoonheid.’Ton Coops heeft oog voor mooie dingen. Hij ziet de schoonheid overal om zich heen. En dat deelt hij dan graag met anderen. Vol enthousiasme ver- telt hij over wat hij ziet en hoort. Ook als kunstenaar brengt Coops een ode aan de schoonheid, zij het wat abstracter dan in zijn woorden.

Zijn bron- zen beelden dragen nog een naam. Bizon bijvoorbeeld als toonbeeld van kracht, maar het is geen bizon zoals wij die kennen. Hij maakt ook albasten beelden en die dragen alleen nog maar een nummer. Of Coops begint aan het kappen in een steen of het vormen in was hangt af van zijn gemoedstoestand. Als hij al een motief voor ogen heeft dan zal het een bronzen beeld worden.

Bij het werken in steen bepaalt het mate- riaal mede de vorm. In zijn werkplaats staan altijd meerdere beelden te wachten op voltooiing. Soms heeft een beeld tijd nodig voordat er de laat- ste hand aan gelegd kan worden. Een ontwerp moet nog eens overdacht worden voordat het perfect is of een idee voor een nieuw beeld vraagt om voorrang.

Zo is zijn werkplaats een verzameling van allerlei beelden in verschillende stadia van ontstaan. Uiteindelijk geeft Coops vorm aan be- grippen als kracht en onverzettelijkheid, aan luchtigheid of gewoon aan schoonheid. Het resultaat is een mooi beeld met een interessant lijnenspel en een tastbare dieptewerking.